El Director General

T'interessa

Fons de Fons

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF crea dues noves línies per a centres de formació i cultura i redefineix el catàleg d’ajudes per a injectar 45 milions a pimes i autònoms

03/04/2017


L'IVF crea dues noves línies per a centres de formació i cultura i redefineix el catàleg d'ajudes per a injectar 45 milions a pimes i autònoms

 

  • Es posa en marxa la nova Línia IVF Servef Formació, destinada a avançar subvencions dirigides a aquest tipus de centres, i la Línia IVF Cultura, que ofereix préstecs ordinaris de fins a 350.000 euros i compta amb l'aval de la SGR

  • L'Institut reestructura la seua cartera de productes financers que inclou també la Línia IVF Inversió i Circulant, la Línia IVF Autònoms, Microempreses i Pimes, la Línia IVF Innovació i+ la Línia de finançament a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional 

 

La Comissió d'Inversions de l'Institut Valencià de Finances ha aprovat la creació de dues noves línies de finançament i la redefinició de les ja existents, de manera que s'ha establit un nou catàleg de línies IVF per a 2017 que permetrà posar al servei de les pimes i dels autònoms valencians un import total de 45 milions d'euros.

Al terme de la reunió mantinguda, el director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha explicat que "la nostra labor consisteix a detectar aquelles fallades de mercat existents que fan necessari prestar un suport financer especial a empreses que no tenen un finançament adequat per a dur a terme nous projectes o mantindre la seua activitat amb garanties de qualitat".

"Tenint sempre com a base el Pacte del Botànic -ha afegit- des de l'IVF impulsem el nou model econòmic definit pel Consell, facilitant l'accés al finançament en condicions adequades a aquells projectes viables l'activitat dels quals estiga en línia de les fixades pel Consell i que no troben un acomodament financer en la banca tradicional".

Noves Línies IVF

Tal com va anunciar el director general de l'IVF fa unes setmanes, la Comissió d'Inversions de l'IVF ha aprovat la creació de dues noves línies de finançament específiques: la Línia IVF Servef Formació i la Línia IVF Cultura.

Així, a través de la Línia IVF Servef Formació es realitzaren bestretes de les subvencions destinades a accions formatives dirigides a persones en situació de desocupació, que els proporcionen la qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua inserció laboral.

Aquesta línia de bestretes de subvencions funcionarà de manera semblant a la línia creada a finals de 2016 i dirigida als centres d'atenció a persones amb diversitat funcional, que està donant molt bons resultats. El finançament es realitzarà a través de préstecs ordinaris que cobriran fins al 80% de l'import de la subvenció aprovada per a la qual se sol·licita la bestreta (depenent del risc de l'operació). Les operacions tindran un termini de dos anys, tenint en compte que el cobrament de les subvencions que es produïsquen al llarg de la vida del préstec hauran de destinar-se a amortitzar anticipadament l'operació.

Aquests préstecs tindran un tipus d'interés del 2,5% i s'ha fixat que la liquidació dels  interessos es realitze en una sola vegada, coincidint amb l'última amortització del préstec. En aquestes operacions l'IVF pren com a garantia la premsa de les subvencions anticipades.

            D'altra banda, s'ha aprovat també la Línia IVF Cultura, a través de la qual es donarà suport financer a autònoms, microempreses i pimes valencianes que desenvolupen la seua activitat en els sectors cultural i creatiu. L'import d'aquests préstecs podrà oscil·lar entre els 12.000 i els 350.000 euros i el termini de vigència d'aquestes operacions serà de fins a 7 anys, amb fins a 3 anys de carència (inclosos en els 7 de l'operació). Aquest finançament s'ofereix a un interés fix del 2,5% i no hi haurà comissió per cancel·lació anticipada.

Per a aquestes operacions s'exigirà un aval de la SGR de la Comunitat Valenciana, entitat que per a atorgar-lo realitzarà una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la viabilitat del projecte i la solvència del sol·licitant, determinarà les garanties a aportar per l'empresa. Aquests préstecs van destinats a finançar inversions i necessitats de circulant.

Àmplia cartera de productes financers

En els últims mesos l'Institut Valencià de Finances ha revisat el funcionament dels productes financers posats a l'abast de les pimes  i autònoms de la Comunitat Valenciana durant 2016, i ha modificat alguns aspectes de les línies IVF, per a adequar-les a les demandes del mercat.

Amb això s'ha dissenyat un nou catàleg de línies IVF per a 2017 que ha rebut hui el vistiplau de la Comissió d'Inversions d'aquest organisme.

Entre aquests productes financers es compta la Línia IVF Inversió i Circulant, a través de la qual s'ofereixen préstecs ordinaris de fins a 5 milions d'euros, a un termini de fins a 15 anys i la Línia Autònoms, Microempreses i Pimes, que, comptant també amb l'aval de la SGR, ofereix fins a 350.000 euros de finançament, en terminis que no superaran els 5 anys.

Es reobri per a 2017 la Línia IVF Innovació+, a través de la qual es concedeixen préstecs participatius de fins a 150.000 euros a un termini de 15 anys per a projectes innovadors que hagen superat la fase II del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.

S'incorpora la nova Línia IVF Cultura que, disposant també d'aval de la SGR, ofereix préstecs ordinaris de fins a 350.000 euros per a operacions d'inversió i circulant en els sectors cultural i creatiu.

A més, a la Línia IVF de finançament a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional, a través de la qual s'ofereixen préstecs ordinaris per a avançar subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'uneix ara la Línia IVF SERVEF Formació, per mitjà de la qual s'anticiparan també les subvencions destinades a aquest tipus de centres acreditats.

Amb tot, l'Institut Valencià de Finances estima que al llarg de 2017 posarà a disposició de les pimes i els autònoms valencians un import total que ascendeix a 45 milions d'euros.