Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El Fons FinInVal arranca amb una primera aportació de 3 milions per a projectes que afavorisquen l’equilibri territorial i mediambiental

El Fons FinInVal arranca amb una primera aportació de 3 milions per a projectes que afavorisquen l'equilibri territorial i mediambiental

 

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

 

  • L'IVF és l'encarregat de gestionar aquest nou fons que permetrà que els diversos departaments del Consell disposen d'un instrument financer per a desenvolupar les seues polítiques públiques

 

  • El Fons FinInVal s'articula basant-se en acords de col·laboració amb les diverses conselleries

 

 

 

València (12.04.19). El Ple del Consell reunit hui ha aprovat una primera aportació de tres milions d'euros al Fons FinInVal per a impulsar projectes empresarials d'interés per a l'economia valenciana, que seran aportats des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

En concret, aquesta primera contribució es destina a crear una línia de finançament per a projectes que afavorisquen l'equilibri mediambiental i territorial i que, al seu torn, reforcen la sostenibilitat d'empreses ubicades en zones en risc de despoblament de la Comunitat Valenciana, ja que faciliten l'accés al crèdit.

 

El Fons FinInVal va ser creat mitjançant la Llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2019, com a instrument financer per a l'impuls, des del punt de vista financer, de projectes d'inversió i innovació d'interés per a l'economia valenciana que s'executen des dels diversos departaments del Consell.

 

Aquest fons, adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, serà gestionat per l'Institut Valencià de Finances (IVF), com a organisme que coordina la política financera del Consell, que aporta el seu bagatge com a organisme gestor d'instruments financers i l'experiència dels seus professionals.

 

El funcionament del Fons FinInVal s'articula basant-se en la col·laboració entre l'IVF i els diferents departaments del Consell, i permetrà que les conselleries que componen el Govern del Botànic puguen disposar dels instruments financers necessaris per a desenvolupar les seues polítiques públiques específiques.