Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El Consell nomena per primera vegada cinc conse-llers independents per al Consell General de l’Institut Valencià de Finances

El Consell nomena per primera vegada cinc consellers independents per al Consell General de l'Institut Valencià de Finances

 

 

  • El Consell General de l'IVF passa a estar compost majoritàriament per consellers independents, de prestigi reconegut, i que reuneixen els mateixos criteris d'idoneïtat exigits en el sector bancari
  • L'IVF ha sol·licitat a un consultor extern la realització d'una avaluació d'idoneïtat per a cada un dels consellers nous
  • El nou reglament orgànic i funcional de l'IVF aprovat l'any passat està permetent que aquest organisme trasllade les millors pràctiques aplicades en el sistema financer a la gestió d'aquest

 

 

 

València (06.03.18). El Ple del Consell, reunit hui, ha aprovat el nomenament, a proposta del Consell General de l'IVF, de cinc consellers independents nous que passen a incorporar-se al Consell General de l'Institut Valencià de Finances.

 

Els nous consellers que passen a formar part d'aquest organisme són:

 

  • Elies Seguí Mas, professor titular de la Universitat Politècnica de València, pertanyent al Departament d'Econòmica i Ciències Socials de la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses. Ha participat en 8 projectes d'investigació amb finançament competitiu, i compta amb 70 publicacions especialitzades en l'àmbit de l'economia financera.

 

  • Mónica de Quesada Herrero, consellera delegada del Grup Pavasal i consellera de sis companyies més, amb àmplia experiència en auditoria interna i control, i anàlisi financera. És tresorera i membre del Patronat de la Fundació Cañada Blanch, del Patronat de la Fundació Universitat de València–Empresa (ADEIT). També és membre del Patronat de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers.

 

  • Rafael Marimón Durá, catedràtic de Dret Mercantil en la Universitat de València i amb una àmplia tasca investigadora centrada especialment en el dret bancari. En aquest àmbit, el professor Marimón compta amb 174 publicacions especialitzades i ha dirigit dos projectes d'investigació finançats pel Ministeri d'Educació. També ha participat com a investigador en 12 projectes més d'investigació amb finançament competitiu.

 

  • Rosa María Yagüe Perales, professora titular de la Universitat de València en el Departament d'Economia Aplicada. Compta amb més de 50 publicacions especialitzades en l'àmbit de l'economia aplicada. Actualment forma part del Consell Rector d'À Punt.

 

  • Santiago Carbó Valverde, catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica per la Universitat de Granada, director del Departament d'Economia del Col·legi Universitari d'Estudis Financers (CUNEF) i catedràtic d'Economia i Finances de la Bangor Business School. Actualment, és director del Departament d'Estudis i Investigació en Sistema Financer de Funcas i professor investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE). És conseller independent de CECABANK, i president del Comité d'Auditoria d'aquesta entitat. Ha sigut consultor de la Reserva Federal de Chicago, del Banc Central Europeu i del Banc Mundial.

 

 

Després d'aquests nomenaments, el Consell General de l'IVF passa a estar compost majoritàriament, per primera vegada, per consellers independents de prestigi reconegut, que reuneixen els mateixos criteris d'idoneïtat aplicables a les entitats privades de crèdit. Per a fer-ho, l'IVF ha sol·licitat a un consultor extern la realització d'una avaluació d'idoneïtat per a cada un dels nous consellers de l'organisme.

 

La incorporació al Consell General de l'Institut Valencià de Finances de consellers independents és un pas fonamental que ha estat precedit per l'aprovació en 2019 d'un nou reglament que va fer que es desenvoluparen les polítiques internes de l'IVF, que està permetent que el banc de promoció valencià aplique en la seua gestió les millors pràctiques del sistema financer actual. L'anterior reglament orgànic i funcional de l'IVF no preveia la possibilitat que el Consell General d'aquest organisme comptara amb consellers executius.