Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

Personal autònom i microempreses ja poden accedir a través de l'IVF a préstecs al 0 %, fins a deu anys, amb dos de carència i el cost de l'aval cobert

Personal autònom i microempreses ja poden accedir a través de l'IVF a préstecs al 0 %, fins a deu anys, amb dos de carència i el cost de l'aval cobert
02/04/2020

- L'Institut Valencià de Finances modifica les condicions de les seues línies de finançament bonificades per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi de la COVID-19
- Es pot accedir a diners nous (no només per a refinançament), amb els quals cobrir despeses d'explotació, elements patrimonials d'actiu circulant i inversióL'Institut Valencià de Finances (IVF) ha modificat les condicions de les seues línies de finançament bonificades per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi del COVID-19 i permetre així que personal autònom, microempreses, pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana puguen finançar-se en les millors condicions.

La pandèmia està ocasionant una disminució pronunciada de l'activitat econòmica, amb greus conseqüències potencials per als autònoms i les empreses de la Comunitat Valenciana. En aquest context, el Consell ha considerat fonamental flexibilitzar les condicions del finançament atorgades per l'IVF, a fi d'injectar liquiditat urgent al teixit productiu, i així sostindre l'ocupació, facilitar el pagament dels costos fixos d'autònoms i empreses i evitar tancaments empresarials o cessaments d'activitat.

Des de dilluns passat, l'IVF aplica noves condicions a les seues línies de finançament bonificades. En concret, es redueix el cost del finançament i s'ofereix a totes les empreses la possibilitat de finançar fins un màxim del 100 % les despeses de l'explotació. Les bases per les quals es regeixen aquests productes financers es poden consultar en la web de l'IVF (consulteu ací) i la tramitació d'aquests es fa a través de la seu electrònica de la Generalitat (consulteu ací).

Línia bonificada IVF-autònoms i microempreses

A través de la línia de finançament bonificada IVF-autònoms i microempreses, les persones o empreses beneficiàries poden accedir a préstecs entre 25.000 i 750.000 euros, a un interés d'Euribor + 0 %, a un termini d'un màxim de 10 anys i un màxim de 2 de carència.

A fi de cobrir el cost de l'aval imprescindible per a accedir a aquesta línia, els préstecs atorgats a l'empara d'aquesta compten amb un tram no reembossable que varia en funció dels anys de l'operació, i que resultarà de multiplicar pel 0,9 % el valor nominal del préstec i el termini de venciment de l'operació.

Cal destacar que per a les operacions acollides a aquesta línia de finançament no es requereix prefactibilitat, però sí que han de comptar amb un aval bancari o d'Afín-SGR Comunitat Valenciana. La tramitació d'aquest aval ha de ser prèvia a la sol·licitud del finançament bonificada en l'IVF.

En aquest sentit cal destacar que Afín-SGR Comunitat Valenciana, entitat que compta amb una dilatada experiència en la tramitació d'avals per a operacions de l'IVF, esdevé un vehicle essencial. Per això la Generalitat està reordenant les prioritats pressupostàries per a injectar 17 milions d'euros addicionals al Fons de Provisions Tècniques d'aquest organisme, per a elevar-ne així la solvència i facilitar la seua tasca de finançament.

Línia bonificada IVF-pime

A través de la línia de finançament bonificada IVF-pime, els beneficiaris poden accedir a préstecs entre 25.000 i 1.500.000 euros, a un interés que pot oscil·lar entre el 0 % i l'1 % depenent de la qualificació creditícia de l'empresa. El termini d'aquestes operacions podrà oscil·lar entre 5 i 10 anys, i un màxim de dos de carència.

Aquestes operacions requereixen un estudi de prefactibilitat previ que ha de ser sol·licitat a través de la web de l'IVF. Una vegada realitzat aquest estudi, es comunicaran a l'empresa aquells casos que requereixen un aval bancari o d'Afín-SGR. En aquests casos, i a fi de cobrir el cost de l'aval, les operacions incorporaran un tram no reembossable que resultarà de multiplicar pel 0,9 % el valor nominal del préstec i el termini de venciment de l'operació.

Línia bonificada IVF-gran empresa

La línia de finançament bonificada IVF-gran empresa permet als beneficiaris accedir a préstecs entre 25.000 i 2.000.000 d'euros, a un interés entre el 0 % i l'1 % depenent de la seua qualificació creditícia. El termini que s'ha d'aplicar en aquestes operacions podrà oscil·lar entre els 5 i els 10 anys, amb un període màxim de carència de 2 anys.

Per a la tramitació d'aquests préstecs, les empreses han de requerir un estudi de prefactibilitat directament a través de la web de l'IVF, i en pocs dies rebran una contestació a la seua sol·licitud indicant si la seua operació és viable.

Més de 41 milions sol·licitats

El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' va publicar dilluns passat, 30 de març, el reglament pel qual es modifiquen les convocatòries de les línies bonificades IVF i s'hi incorporen les noves condicions.

Després de l'entrada en vigor d'aquest reglament el dimarts dia 31 de març, l'Institut Valencià de Finances ha rebut sol·licituds per a les línies IVF-pime i IVF-gran empresa (línies en què s'ha de sol·licitar un informe de prefactibilitat directament a l'IVF) per valor de 44,1 milions d'euros.

En el cas de la línia IVF-autònoms i microempreses, l'IVF ha rebut moltes sol·licituds d'informació a través de la web, el correu electrònic i les xarxes socials. Ja que en aquestes operacions es requereix un aval bancari o d'Afín-SGR, que ha de sol·licitar-se prèviament a la sol·licitud de finançament IVF, les dades no estaran disponibles fins que passen unes setmanes.