Capital Risc

L'IVF promou i participa en societats i fons de capital de risc amb la finalitat d'incrementar l'oferta de capital per a les empreses, complementant al sector privat i multiplicant els recursos que es destinen a projectes de la Comunitat Valenciana.

L'objectiu és contribuir al creixement de les empreses, tant en les seues fases inicials, internacionalització, consolidació i creixement.

Així doncs, la participació de l'IVF es basa en els següents principis: gestió independent, participació minoritària, inversions a la Comunitat Valenciana i complementarietat amb la iniciativa privada.

S'han creat dos nous fons impulsats per l'IVF:

Fons Valencià de Creixement i Competitivitat Empresarial - CREIX

CREIX és un fons de fons que naix amb vocació d'invertir en instruments de capital de risc, de nova creació o ja existents, pertanyents a la modalitat de capital expansió. L'objectiu prioritari dels fons finançats per CREIX és la inversió en empreses "no cotitzades, amb gran potencial de creixement i capacitat acreditada de generació de valor".

Consultar fitxa CREIX - Convocatòria DOGV - Respostes a les sol·licituds d'aclariment

Model de càlcul dels criteris objectius del barem de valoració de les ofertes

Acord d'adjudicació CREIX

GESTORES ADJUDICATÀRIES:

Oquendo Capital                                                        MCH Private Equity
Calle María de Molina 40, 4º Centro                       Calle Velázquez 166
28006 Madrid                                                               28002 – Madrid España
Telf: +34 91 290 01 53                                                Telf: +34 91 426 44 44
Fax: +34 91 290 01 54                                                https://mch.es/
info@oquendocapital.com
https://oquendocapital.com

 

Fons Valencià d'Impuls Empresarial - Impulsa I

Impulsa és un fons de deute dirigit a invertir principalment en empreses amb domicili social o seu d'activitat en la Comunitat Valenciana que acrediten excés d'endeutament o insuficiència de recursos propis, de manera que mitjançant l'entrada del fons Impulsa puguen reestructurar el seu passiu financer i donar un impuls a la seua activitat productiva.

Està previst que les inversions realitzades a través d'aquest fons s'articulen mitjançant préstecs participatius, deute subordinat, deute preferent i deute convertible.

Consultar fitxa Impulsa I - Convocatòria DOGV - Respostes a les sol·licituds d'aclariment

Model de càlcul dels criteris objectius del barem de valoració de les ofertes

Acord d'adjudicació Impulsa I

GESTORA ADJUDICATÀRIA:

Oquendo Capital
Calle María de Molina 40, 4º Centro
28006 Madrid
Telf: +34 91 290 01 53
Fax: +34 91 290 01 54
info@oquendocapital.com
https://www.oquendocapital.com/impulsa