Línies de Finançament

- Documentació a aportar: instruccions

- Procediment concessió, formalització i desembossament: Procés

- Col·laboració BEI: Informació